[ro-RO] general.skip_to_content

Tehnologii

Tipica librărie nouă de JavaScript prezintă un grad mare de satisfacție, dar un grad scăzut de utilizare, ceea ce uneori poate face ca alegerea tehnologiei potrivite nevoilor să fie cam dificilă. Acesta este punctul în care o privire peste date ne poate ajuta să ne îndreptăm într-o direcție corectă.

Fiecare linie acoperă intervalul 2016-2020. Cu cât punctul e poziționat mai sus, cu atât tehnologia este mai folosită, iar cu cât acesta e poziționat mai în dreapta, cu atât crește dorința utilizatorilor de a învăța tehnologia respectivă; sau au folosit-o și ar folosi-o din nou.

Opinii negativeOpinii pozitiveA folositNu a folositTypeScriptTypeScript20162017201820192020ReasonReason2017201820192020ElmElm20162017201820192020ClojureScriptClojureScript20162017201820192020PureScriptPureScript20192020ReactReact20162017201820192020Vue.jsVue.js20162017201820192020AngularAngular20162017201820192020PreactPreact201820192020EmberEmber20162017201820192020SvelteSvelte20192020ReduxRedux20162017201820192020Apollo ClientApollo Client20162017201820192020GraphQLGraphQL20162017201820192020MobXMobX20162017201820192020RelayRelay20162017201820192020ExpressExpress2017201820192020Next.jsNext.js201820192020KoaKoa2017201820192020MeteorMeteor20162017201820192020GatsbyGatsby20192020HapiHapi20172020JestJest20162017201820192020MochaMocha20162017201820192020StorybookStorybook201820192020CypressCypress20192020AVAAVA20162017201820192020JasmineJasmine20162017201820192020PuppeteerPuppeteer20192020webpackwebpack201620172020GulpGulp201620172020RollupRollup20172020BrowserifyBrowserify201620172020ElectronElectron2017201820192020React NativeReact Native20162017201820192020Native AppsNative Apps20162017201820192020CordovaCordova20162017201820192020IonicIonic2017201820192020NW.jsNW.js20192020ExpoExpo20192020
  • Unele linii nu conțin toți anii.
  • Tehnologiile cu date pentru un singur an nu sunt incluse.

Acest grafic prezintă gradul de satisfacție față de fiecare tehnologie raportat la numărul total al utilizatorilor. Poate fi împărțit în patru cadrane:

  • EVALUARE: Utilizare scăzută, grad ridicat de satisfacție. Tehnologii pe care merită să le urmărești.

  • ADOPTARE: Utilizare ridicată, grad ridicat de satisfacție. Tehnologii sigure pentru adopție.

  • EVITARE: Utilizare scăzută, grad scăzut de satisfacție. Tehnologii care trebuie evitate în acest moment.

  • ANALIZARE: Utilizare ridicată, grad scăzut de satisfacție. Dacă încă le folosești, reevaluează aceste tehnologii.

De menționat că TypeScript apare de două ori în grafic, fiind inclus atât în secțiunea JavaScript Favors, cât și în Instrumente pentru build.

Pentru fiecare secțiune, ce procent dintre respondenți folosește (a răspuns „aș folosi din nou”) una, două, trei etc. tehnologii.

1
61.7%
2
4.7%
3
0.9%
4
0.2%
5
0.1%
JavaScript Flavors
1
41.9%
2
29.7%
3
11.8%
4
3.0%
5
0.7%
6
0.2%
7
0.0%
8
0.0%
9
0.0%
Framework-uri front-end
1
28.4%
2
19.9%
3
15.1%
4
5.9%
5
1.1%
6
0.2%
7
0.0%
Data Layer
1
27.8%
2
24.0%
3
14.3%
4
6.6%
5
2.5%
6
0.9%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Framework-uri back-end
1
13.1%
2
14.3%
3
15.6%
4
13.9%
5
9.5%
6
5.1%
7
1.9%
8
0.5%
9
0.1%
10
0.0%
Testare
1
19.9%
2
28.2%
3
19.3%
4
10.1%
5
3.9%
6
1.2%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Instrumente pentru build
1
19.8%
2
16.9%
3
9.9%
4
3.9%
5
1.2%
6
0.5%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
Mobil și desktop

Pentru fiecare secțiune, ce procent dintre respondenți folosește (a răspuns „aș folosi din nou”) una, două, trei etc. tehnologii.

javascript_flavors
PureScript
Reason
ClojureScript
Elm
TypeScript
front_end_frameworks
LitElement
Stimulus
Alpine.js
Svelte
Vue.js
Preact
Ember
Angular
React
datalayer
XState
Relay
MobX
Apollo Client
Vuex
Redux
GraphQL
back_end_frameworks
Hapi
Strapi
Fastify
Meteor
Nuxt
Gatsby
Koa
Next.js
Nest
Express
testing
AVA
WebdriverIO
Testing Library
Playwright
Storybook
Mocha
Jasmine
Puppeteer
Cypress
Jest
build_tools
Rome
Snowpack
SWC
esbuild
Parcel
Browserify
Gulp
TypeScript
Rollup
webpack
mobile_desktop
Quasar
Capacitor
NW.js
Ionic
Native Apps
Expo
Electron
React Native
Cordova