[pl-PL] general.skip_to_content

Warstwa Danych

Podczas gdy przestrzeń warstwy danych jest w ciągłym ruchu, jedno wydaje się jasne: GraphQL i powiązane z nim technologie pozostaną tu na dłużej.

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: Insomnia

Insomnia is an app that allows you to design, test, and deploy API Workflows with a clean, simplified UX- it has both REST and GraphQL support, though clearly the puns are better if you're using REST.

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia
Procent ukończenia: 3.6% (851)
Procent ukończenia: 3.6% (851)

Inne narzędzia w tej kategorii (pole wolne).

W skali od jednego (bardzo niezadowolony) do pięciu (bardzo zadowolony), jak bardzo zadowoleni z obecnego ogólnego stanu tej kategorii są programiści?

Polecane Źródła

State Management in Pure React, v2

In this course, we’ll look at the core APIs in React to handle state, including both in the traditional component state, as well as in React hooks.

Client-Side GraphQL in React

In this course, you'll use queries and mutations to fetch and update GraphQL API data. You'll go further with variables, inputs, aliases on fields.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.