Technologie

Typowa nowa biblioteka JavaScript wykazuje dużą satysfakcję, ale niewielkie wykorzystanie, co może czasami utrudniać wybór odpowiedniej technologii dla twoich potrzeb. W tym miejscu spojrzenie na dane może naprawdę pomóc wskazać właściwy kierunek.

Each line goes from 2016 to 2020. A higher point means a technology has been used by more people, and a point further to the right means more users want to learn it; or have used it and would use it again.

Negative opinionsPositive opinionsHave usedHave not usedTypeScriptTypeScript20162017201820192020ReasonReason2017201820192020ElmElm20162017201820192020ClojureScriptClojureScript20162017201820192020PureScriptPureScript20192020ReactReact20162017201820192020Vue.jsVue.js20162017201820192020AngularAngular20162017201820192020PreactPreact201820192020EmberEmber20162017201820192020SvelteSvelte20192020ReduxRedux20162017201820192020Apollo ClientApollo Client20162017201820192020GraphQLGraphQL20162017201820192020MobXMobX20162017201820192020RelayRelay20162017201820192020ExpressExpress2017201820192020Next.jsNext.js201820192020KoaKoa2017201820192020MeteorMeteor20162017201820192020GatsbyGatsby20192020HapiHapi20172020JestJest20162017201820192020MochaMocha20162017201820192020StorybookStorybook201820192020CypressCypress20192020AVAAVA20162017201820192020JasmineJasmine20162017201820192020PuppeteerPuppeteer20192020webpackwebpack201620172020GulpGulp201620172020RollupRollup20172020BrowserifyBrowserify201620172020ElectronElectron2017201820192020React NativeReact Native20162017201820192020Native AppsNative Apps20162017201820192020CordovaCordova20162017201820192020IonicIonic2017201820192020NW.jsNW.js20192020ExpoExpo20192020
  • Some lines skip years.
  • Technologies with only one year of data are not shown.

Ten diagram pokazuje poziom zadowolenia w stosunku do całkowitej ilości użytkowników. Można go podzielić na cztery kwadranty:

  • ASSESS: Rzadko wykorzystywane, wysoka satysfakcja. Technologie, które warto mieć na oku.

  • ADOPT: Często wykorzystywane, wysoka satysfakcja. Technologie warte przyswojenia.

  • AVOID: Rzadko wykorzystywane, niska satysfakcja. Technologie, których aktualnie raczej lepiej unikać.

  • ANALYZE: Często wykorzystywane, niska satysfakcja. Zastanów się ponownie jeżeli używasz aktualnie tych technologii.

Note that TypeScript appears twice in the chart because it's included in both the JavaScript Flavors and Build Tools sections.

For each section, which percentage of respondents use (defined as having answered “would use again”) one, two, three, etc. technologies.

1
61.7%
2
4.7%
3
0.9%
4
0.2%
5
0.1%
Odmiany JavaScript
1
41.9%
2
29.7%
3
11.8%
4
3.0%
5
0.7%
6
0.2%
7
0.0%
8
0.0%
9
0.0%
Frameworki Front-endowe
1
28.4%
2
19.9%
3
15.1%
4
5.9%
5
1.1%
6
0.2%
7
0.0%
Warstwa Danych
1
27.8%
2
24.0%
3
14.3%
4
6.6%
5
2.5%
6
0.9%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Frameworki Back-endowe
1
13.1%
2
14.3%
3
15.6%
4
13.9%
5
9.5%
6
5.1%
7
1.9%
8
0.5%
9
0.1%
10
0.0%
Testowanie
1
19.9%
2
28.2%
3
19.3%
4
10.1%
5
3.9%
6
1.2%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Narzędzia Buildujące
1
19.8%
2
16.9%
3
9.9%
4
3.9%
5
1.2%
6
0.5%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
Urządzenia Mobilne i Stacjonarne

For each section, which percentage of respondents use (defined as having answered “would use again”) one, two, three, etc. technologies.

Rome
Stimulus
PureScript
Alpine.js
SWC
Quasar
Playwright
ClojureScript
NW.js
AVA
LitElement
XState
Ember
Capacitor
Fastify
Elm
Strapi
esbuild
Reason
Relay
Hapi
WebdriverIO
Snowpack
Nuxt
MobX
Koa
Rollup
Testing Library
Preact
Gatsby
Vuex
Ionic
Expo
Svelte
Native Apps
Parcel
Meteor
Nest
TypeScript
Cypress
Mocha
React Native
Jasmine
Next.js
Angular
Storybook
Cordova
Apollo Client
Browserify
Vue.js
Electron
Puppeteer
GraphQL
Gulp
Jest
TypeScript
Express
Redux
React
webpack