[pl-PL] general.skip_to_content

Technologie

Typowa nowa biblioteka JavaScript wykazuje dużą satysfakcję, ale niewielkie wykorzystanie, co może czasami utrudniać wybór odpowiedniej technologii dla twoich potrzeb. W tym miejscu spojrzenie na dane może naprawdę pomóc wskazać właściwy kierunek.

Each line goes from 2016 to 2020. A higher point means a technology has been used by more people, and a point further to the right means more users want to learn it; or have used it and would use it again.

Negative opinionsPositive opinionsHave usedHave not usedTypeScriptTypeScript20162017201820192020ReasonReason2017201820192020ElmElm20162017201820192020ClojureScriptClojureScript20162017201820192020PureScriptPureScript20192020ReactReact20162017201820192020Vue.jsVue.js20162017201820192020AngularAngular20162017201820192020PreactPreact201820192020EmberEmber20162017201820192020SvelteSvelte20192020ReduxRedux20162017201820192020Apollo ClientApollo Client20162017201820192020GraphQLGraphQL20162017201820192020MobXMobX20162017201820192020RelayRelay20162017201820192020ExpressExpress2017201820192020Next.jsNext.js201820192020KoaKoa2017201820192020MeteorMeteor20162017201820192020GatsbyGatsby20192020HapiHapi20172020JestJest20162017201820192020MochaMocha20162017201820192020StorybookStorybook201820192020CypressCypress20192020AVAAVA20162017201820192020JasmineJasmine20162017201820192020PuppeteerPuppeteer20192020webpackwebpack201620172020GulpGulp201620172020RollupRollup20172020BrowserifyBrowserify201620172020ElectronElectron2017201820192020React NativeReact Native20162017201820192020Native AppsNative Apps20162017201820192020CordovaCordova20162017201820192020IonicIonic2017201820192020NW.jsNW.js20192020ExpoExpo20192020
  • Some lines skip years.
  • Technologies with only one year of data are not shown.

Ten diagram pokazuje poziom zadowolenia w stosunku do całkowitej ilości użytkowników. Można go podzielić na cztery kwadranty:

  • ASSESS: Rzadko wykorzystywane, wysoka satysfakcja. Technologie, które warto mieć na oku.

  • ADOPT: Często wykorzystywane, wysoka satysfakcja. Technologie warte przyswojenia.

  • AVOID: Rzadko wykorzystywane, niska satysfakcja. Technologie, których aktualnie raczej lepiej unikać.

  • ANALYZE: Często wykorzystywane, niska satysfakcja. Zastanów się ponownie jeżeli używasz aktualnie tych technologii.

Note that TypeScript appears twice in the chart because it's included in both the JavaScript Flavors and Build Tools sections.

For each section, which percentage of respondents use (defined as having answered “would use again”) one, two, three, etc. technologies.

1
61.7%
2
4.7%
3
0.9%
4
0.2%
5
0.1%
Odmiany JavaScript
1
41.9%
2
29.7%
3
11.8%
4
3.0%
5
0.7%
6
0.2%
7
0.0%
8
0.0%
9
0.0%
Frameworki Front-endowe
1
28.4%
2
19.9%
3
15.1%
4
5.9%
5
1.1%
6
0.2%
7
0.0%
Warstwa Danych
1
27.8%
2
24.0%
3
14.3%
4
6.6%
5
2.5%
6
0.9%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Frameworki Back-endowe
1
13.1%
2
14.3%
3
15.6%
4
13.9%
5
9.5%
6
5.1%
7
1.9%
8
0.5%
9
0.1%
10
0.0%
Testowanie
1
19.9%
2
28.2%
3
19.3%
4
10.1%
5
3.9%
6
1.2%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Narzędzia Buildujące
1
19.8%
2
16.9%
3
9.9%
4
3.9%
5
1.2%
6
0.5%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
Urządzenia Mobilne i Stacjonarne

For each section, which percentage of respondents use (defined as having answered “would use again”) one, two, three, etc. technologies.

javascript_flavors
PureScript
ClojureScript
Reason
Elm
TypeScript
front_end_frameworks
LitElement
Stimulus
Alpine.js
Ember
Vue.js
Preact
Svelte
Angular
React
datalayer
Relay
XState
Vuex
MobX
Apollo Client
Redux
GraphQL
back_end_frameworks
Strapi
Meteor
Fastify
Hapi
Nest
Koa
Nuxt
Next.js
Gatsby
Express
testing
Testing Library
AVA
WebdriverIO
Playwright
Storybook
Mocha
Puppeteer
Jasmine
Cypress
Jest
build_tools
Rome
Snowpack
SWC
esbuild
Parcel
Rollup
Gulp
Browserify
TypeScript
webpack
mobile_desktop
NW.js
Quasar
Capacitor
Native Apps
Expo
Ionic
Electron
Cordova
React Native