[nl-NL] general.skip_to_content

Technologieën

De typische nieuwe JavaScript-library toont een hoge tevredenheid, maar een laag gebruik, waardoor het somslastig kan zijn om de juiste technologie voor je behoeften te selecteren. Dit is waar het kijken naar de gegevens je echt in de goede richting kan helpen.

Elke regel loopt van 2016 tot 2020. Een hoger punt betekent dat een technologie door meer mensen is gebruikt, en een punt verder naar rechts betekent dat meer gebruikers het willen leren; of hebben het gebruikt en zouden het opnieuw gebruiken.

Negatieve meningenPositieve meningenHebben gebruiktHeb niet gebruiktTypeScriptTypeScript20162017201820192020ReasonReason2017201820192020ElmElm20162017201820192020ClojureScriptClojureScript20162017201820192020PureScriptPureScript20192020ReactReact20162017201820192020Vue.jsVue.js20162017201820192020AngularAngular20162017201820192020PreactPreact201820192020EmberEmber20162017201820192020SvelteSvelte20192020ReduxRedux20162017201820192020Apollo ClientApollo Client20162017201820192020GraphQLGraphQL20162017201820192020MobXMobX20162017201820192020RelayRelay20162017201820192020ExpressExpress2017201820192020Next.jsNext.js201820192020KoaKoa2017201820192020MeteorMeteor20162017201820192020GatsbyGatsby20192020HapiHapi20172020JestJest20162017201820192020MochaMocha20162017201820192020StorybookStorybook201820192020CypressCypress20192020AVAAVA20162017201820192020JasmineJasmine20162017201820192020PuppeteerPuppeteer20192020webpackwebpack201620172020GulpGulp201620172020RollupRollup20172020BrowserifyBrowserify201620172020ElectronElectron2017201820192020React NativeReact Native20162017201820192020Native AppsNative Apps20162017201820192020CordovaCordova20162017201820192020IonicIonic2017201820192020NW.jsNW.js20192020ExpoExpo20192020
  • Sommige regels slaan jaren over.
  • Technologieën met slechts één jaar aan gegevens worden niet weergegeven.

Dit diagram toont de tevredenheidsratio van elke technologie over het totale aantal gebruikers. Het kan worden onderverdeeld in vier kwadranten:

  • BEOORDELEN: Laag gebruik, hoge tevredenheid. Technologieën die de moeite waard zijn om in de gaten te houden.

  • ADOPTEREN: Hoog gebruik, hoge tevredenheid. Veilige technologieën om toe te passen.

  • VERMIJDEN: Laag gebruik, lage tevredenheid. Technologieën die momenteel waarschijnlijk het beste worden vermeden.

  • ANALYSEREN: Hoog gebruik, lage tevredenheid. Beoordeel deze technologieën opnieuw als je ze momenteel gebruikt.

Merk op dat TypeScript twee keer in de grafiek voorkomt omdat het is opgenomen in zowel de JavaScript-smaken als de Buildtools-secties.

Welk percentage van de respondenten gebruikt voor elke sectie (gedefinieerd als “zou opnieuw gebruiken”) één, twee, drie, enz. technologieën.

1
61.7%
2
4.7%
3
0.9%
4
0.2%
5
0.1%
JavaScript-smaken
1
41.9%
2
29.7%
3
11.8%
4
3.0%
5
0.7%
6
0.2%
7
0.0%
8
0.0%
9
0.0%
Front-end Frameworks
1
28.4%
2
19.9%
3
15.1%
4
5.9%
5
1.1%
6
0.2%
7
0.0%
Data Layer
1
27.8%
2
24.0%
3
14.3%
4
6.6%
5
2.5%
6
0.9%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Back-end Frameworks
1
13.1%
2
14.3%
3
15.6%
4
13.9%
5
9.5%
6
5.1%
7
1.9%
8
0.5%
9
0.1%
10
0.0%
Testen
1
19.9%
2
28.2%
3
19.3%
4
10.1%
5
3.9%
6
1.2%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Build Tools
1
19.8%
2
16.9%
3
9.9%
4
3.9%
5
1.2%
6
0.5%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
Mobiel & Desktop

Welk percentage van de respondenten gebruikt voor elke sectie (gedefinieerd als “zou opnieuw gebruiken”) één, twee, drie, enz. technologieën.

javascript_flavors
PureScript
Reason
ClojureScript
Elm
TypeScript
front_end_frameworks
LitElement
Alpine.js
Stimulus
Preact
Vue.js
Ember
Svelte
Angular
React
datalayer
Relay
XState
Vuex
Apollo Client
MobX
GraphQL
Redux
back_end_frameworks
Strapi
Meteor
Fastify
Hapi
Koa
Nuxt
Nest
Gatsby
Next.js
Express
testing
WebdriverIO
AVA
Testing Library
Playwright
Storybook
Cypress
Mocha
Jasmine
Puppeteer
Jest
build_tools
Snowpack
Rome
SWC
esbuild
Gulp
Rollup
TypeScript
Browserify
Parcel
webpack
mobile_desktop
Capacitor
Quasar
NW.js
Expo
Ionic
Native Apps
Electron
React Native
Cordova