[gl-ES] general.skip_to_content

Capa de Datos

A pesares de que a capa de datos está en constante movemento, unha cousa parece clara: GraphQL e as súas tecnoloxías relacionadas están aquí para quedarse.

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total
Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miña selección 2020Insomnia

Insomnia é unha aplicación que te permite deseñar, probar e despregar API Workflows cunha experiencia limpia e simplificada - soporta REST e GraphQL, inda que claramente funciona mellor para REST.

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Sarah Drasner

Equipo Principal de Vue.js

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 3.6% (851)
Porcentaxe completado: 3.6% (851)

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

State Management in Pure React, v2

In this course, we’ll look at the core APIs in React to handle state, including both in the traditional component state, as well as in React hooks.

Client-Side GraphQL in React

In this course, you'll use queries and mutations to fetch and update GraphQL API data. You'll go further with variables, inputs, aliases on fields.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.