Tecnoloxías

A típica nova libraría de JavaScript amosa gran satisfacción pero un uso baixo, o que fai que as veces elixir a tecnoloxía correcta para as túas necesidades sexa un pouco lioso. Por iso estes resultados podenche axudar a encamiñarte na dirección correcta.

Cada liña vai desde 2016 a 2020. Máis arriba significa que a tecnología foi usada por máis xente, e máis cara a dereita significa que hai máis xente que quere aprendela; ou que a usaron e a volverían a usar.

Opinións negativasOpinións positivasSe usouNon se usouTypeScriptTypeScript20162017201820192020ReasonReason2017201820192020ElmElm20162017201820192020ClojureScriptClojureScript20162017201820192020PureScriptPureScript20192020ReactReact20162017201820192020Vue.jsVue.js20162017201820192020AngularAngular20162017201820192020PreactPreact201820192020EmberEmber20162017201820192020SvelteSvelte20192020ReduxRedux20162017201820192020Apollo ClientApollo Client20162017201820192020GraphQLGraphQL20162017201820192020MobXMobX20162017201820192020RelayRelay20162017201820192020ExpressExpress2017201820192020Next.jsNext.js201820192020KoaKoa2017201820192020MeteorMeteor20162017201820192020GatsbyGatsby20192020HapiHapi20172020JestJest20162017201820192020MochaMocha20162017201820192020StorybookStorybook201820192020CypressCypress20192020AVAAVA20162017201820192020JasmineJasmine20162017201820192020PuppeteerPuppeteer20192020webpackwebpack201620172020GulpGulp201620172020RollupRollup20172020BrowserifyBrowserify201620172020ElectronElectron2017201820192020React NativeReact Native20162017201820192020Native AppsNative Apps20162017201820192020CordovaCordova20162017201820192020IonicIonic2017201820192020NW.jsNW.js20192020ExpoExpo20192020
  • Algunhas líñas se saltan anos.
  • Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Este gráfico mostra o ratio de satisfacción fronte ao número total de usuarios de cada tecnoloxía. Se pode dividir en catro cadrantes:

  • AVALIAR: Baixo uso, alta satisfacción. Tecnoloxías que merecen que lles botes un ollo.

  • ADOPTAR: Moi usadas, alta satisfacción. Tecnoloxías seguras para adoptar.

  • EVITAR: Baixo uso, baixa satisfacción. Tecnoloxías que probablemente deberías evitar a día de hoxe.

  • ANALIZAR: Moi usadas, baixa satisfacción. Pénsao ben, se son tecnoloxías que estás a usar nestes momentos.

Decatarse que TypeScript aparece dúas veces porque se inclúe tanto na sección de Sabores de JavaScript coma na de Ferramentas de Construción.

Para cada sección, qué porcentaxe de enquisados usa (definido como ter respondido “o volvería a usar”) unha, dúas, tres, etc, tecnoloxías.

1
61.7%
2
4.7%
3
0.9%
4
0.2%
5
0.1%
Sabores de JavaScript
1
41.9%
2
29.7%
3
11.8%
4
3.0%
5
0.7%
6
0.2%
7
0.0%
8
0.0%
9
0.0%
Front-end Frameworks
1
28.4%
2
19.9%
3
15.1%
4
5.9%
5
1.1%
6
0.2%
7
0.0%
Capa de Datos
1
27.8%
2
24.0%
3
14.3%
4
6.6%
5
2.5%
6
0.9%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Back-end Frameworks
1
13.1%
2
14.3%
3
15.6%
4
13.9%
5
9.5%
6
5.1%
7
1.9%
8
0.5%
9
0.1%
10
0.0%
Testing
1
19.9%
2
28.2%
3
19.3%
4
10.1%
5
3.9%
6
1.2%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Ferramentas de Construción
1
19.8%
2
16.9%
3
9.9%
4
3.9%
5
1.2%
6
0.5%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
Móbiles e Escritorio

Para cada sección, qué porcentaxe de enquisados usa (definido como ter respondido “o volvería a usar”) unha, dúas, tres, etc, tecnoloxías.

SWC
Quasar
ClojureScript
PureScript
Playwright
Alpine.js
Rome
Stimulus
Reason
Hapi
NW.js
Relay
AVA
Fastify
Strapi
Elm
Ember
Capacitor
LitElement
XState
esbuild
Snowpack
WebdriverIO
Parcel
Nuxt
Nest
Meteor
Expo
Svelte
MobX
Gatsby
Rollup
Koa
Native Apps
Ionic
Vuex
Testing Library
Preact
Puppeteer
Browserify
TypeScript
Electron
Angular
React Native
GraphQL
Apollo Client
Storybook
Cordova
Mocha
Vue.js
Next.js
Jasmine
Cypress
webpack
Redux
Jest
Gulp
Express
React
TypeScript