[gl-ES] general.skip_to_content

Tecnoloxías

A típica nova libraría de JavaScript amosa gran satisfacción pero un uso baixo, o que fai que as veces elixir a tecnoloxía correcta para as túas necesidades sexa un pouco lioso. Por iso estes resultados podenche axudar a encamiñarte na dirección correcta.

Cada liña vai desde 2016 a 2020. Máis arriba significa que a tecnología foi usada por máis xente, e máis cara a dereita significa que hai máis xente que quere aprendela; ou que a usaron e a volverían a usar.

Opinións negativasOpinións positivasSe usouNon se usouTypeScriptTypeScript20162017201820192020ReasonReason2017201820192020ElmElm20162017201820192020ClojureScriptClojureScript20162017201820192020PureScriptPureScript20192020ReactReact20162017201820192020Vue.jsVue.js20162017201820192020AngularAngular20162017201820192020PreactPreact201820192020EmberEmber20162017201820192020SvelteSvelte20192020ReduxRedux20162017201820192020Apollo ClientApollo Client20162017201820192020GraphQLGraphQL20162017201820192020MobXMobX20162017201820192020RelayRelay20162017201820192020ExpressExpress2017201820192020Next.jsNext.js201820192020KoaKoa2017201820192020MeteorMeteor20162017201820192020GatsbyGatsby20192020HapiHapi20172020JestJest20162017201820192020MochaMocha20162017201820192020StorybookStorybook201820192020CypressCypress20192020AVAAVA20162017201820192020JasmineJasmine20162017201820192020PuppeteerPuppeteer20192020webpackwebpack201620172020GulpGulp201620172020RollupRollup20172020BrowserifyBrowserify201620172020ElectronElectron2017201820192020React NativeReact Native20162017201820192020Native AppsNative Apps20162017201820192020CordovaCordova20162017201820192020IonicIonic2017201820192020NW.jsNW.js20192020ExpoExpo20192020
  • Algunhas líñas se saltan anos.
  • Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Este gráfico mostra o ratio de satisfacción fronte ao número total de usuarios de cada tecnoloxía. Se pode dividir en catro cadrantes:

  • AVALIAR: Baixo uso, alta satisfacción. Tecnoloxías que merecen que lles botes un ollo.

  • ADOPTAR: Moi usadas, alta satisfacción. Tecnoloxías seguras para adoptar.

  • EVITAR: Baixo uso, baixa satisfacción. Tecnoloxías que probablemente deberías evitar a día de hoxe.

  • ANALIZAR: Moi usadas, baixa satisfacción. Pénsao ben, se son tecnoloxías que estás a usar nestes momentos.

Decatarse que TypeScript aparece dúas veces porque se inclúe tanto na sección de Sabores de JavaScript coma na de Ferramentas de Construción.

Para cada sección, qué porcentaxe de enquisados usa (definido como ter respondido “o volvería a usar”) unha, dúas, tres, etc, tecnoloxías.

1
61.7%
2
4.7%
3
0.9%
4
0.2%
5
0.1%
Sabores de JavaScript
1
41.9%
2
29.7%
3
11.8%
4
3.0%
5
0.7%
6
0.2%
7
0.0%
8
0.0%
9
0.0%
Front-end Frameworks
1
28.4%
2
19.9%
3
15.1%
4
5.9%
5
1.1%
6
0.2%
7
0.0%
Capa de Datos
1
27.8%
2
24.0%
3
14.3%
4
6.6%
5
2.5%
6
0.9%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Back-end Frameworks
1
13.1%
2
14.3%
3
15.6%
4
13.9%
5
9.5%
6
5.1%
7
1.9%
8
0.5%
9
0.1%
10
0.0%
Testing
1
19.9%
2
28.2%
3
19.3%
4
10.1%
5
3.9%
6
1.2%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.0%
10
0.0%
Ferramentas de Construción
1
19.8%
2
16.9%
3
9.9%
4
3.9%
5
1.2%
6
0.5%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
Móbiles e Escritorio

Para cada sección, qué porcentaxe de enquisados usa (definido como ter respondido “o volvería a usar”) unha, dúas, tres, etc, tecnoloxías.

javascript_flavors
PureScript
Reason
ClojureScript
Elm
TypeScript
front_end_frameworks
Stimulus
LitElement
Alpine.js
Preact
Vue.js
Ember
Svelte
Angular
React
datalayer
Relay
XState
Vuex
MobX
Apollo Client
GraphQL
Redux
back_end_frameworks
Hapi
Strapi
Fastify
Meteor
Nest
Next.js
Gatsby
Nuxt
Koa
Express
testing
Playwright
WebdriverIO
AVA
Testing Library
Cypress
Jasmine
Puppeteer
Mocha
Storybook
Jest
build_tools
Rome
esbuild
SWC
Snowpack
Browserify
Gulp
Parcel
Rollup
TypeScript
webpack
mobile_desktop
Quasar
NW.js
Capacitor
Ionic
Expo
Native Apps
Electron
Cordova
React Native