[ca-ES] general.skip_to_content

Data Layer

Tot i que l'espai del datalayer és encara en constant moviment, una cosa sí que és clara: GraphQL i les tecnologies que s'hi relacionen han vingut per quedar-se.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total
Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: Insomnia

Insomnia is an app that allows you to design, test, and deploy API Workflows with a clean, simplified UX- it has both REST and GraphQL support, though clearly the puns are better if you're using REST.

Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?

Recursos recomanats

State Management in Pure React, v2

In this course, we’ll look at the core APIs in React to handle state, including both in the traditional component state, as well as in React hooks.

Client-Side GraphQL in React

In this course, you'll use queries and mutations to fetch and update GraphQL API data. You'll go further with variables, inputs, aliases on fields.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.