[tr-TR] general.skip_to_content

Özellikler

Sözdizimi, anahtar kelimeler, ve dildeki diğer özellikler.

Bu grafik, kategoriye göre gruplandırılmış olarak tüm özellikler için çeşitli benimseme oranlarını göstermektedir.

Dış çemberin boyutu, bir özelliği bilen toplam kullanıcı sayısına karşılık gelirken, iç çember onu gerçekten kullananları temsil eder.

Ankete katılanların toplam sayısını temsil eden bir katmanın yanı sıra ayrıntılı verileri görüntülemek için fareyle her bir düğümün üzerine gelin.

Ne olduğunu biliyorum
Daha önce kullandım

Out of all the features mentioned in the survey, how many did the respondent know about?