[pl-PL] general.skip_to_content

Testowanie

W coraz bogatszym ekosystemie testowania, nowi kandydaci Testing Library i Playwright uzyskują wysokie oceny w indeksie satysfakcji.

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: RedwoodJS

RedwoodJS and frameworks like it are starting to change how we think about development. It’s bringing the ease of Ruby on Rails to the front-end ecosystem.

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Tracy Lee

This Dot Labs, GDE, MVP

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia
Procent ukończenia: 1.7% (403)
Procent ukończenia: 1.7% (403)

Inne narzędzia w tej kategorii (pole wolne).

W skali od jednego (bardzo niezadowolony) do pięciu (bardzo zadowolony), jak bardzo zadowoleni z obecnego ogólnego stanu tej kategorii są programiści?

Polecane Źródła

WebTestIt - a Free Tool for Creating UI Tests for Web Applications

WebTestIt lets developers build reliable and efficient UI web tests for Selenium and Protractor. Check it out.

JavaScript and TypeScript Monorepos

You'll get hands-on experience with best-in-class tools designed to keep the workflows for even complex projects simple!
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.