[pl-PL] general.skip_to_content

Urządzenia Mobilne i Stacjonarne

JavaScript to język nie tylko dla przeglądarek i chociaż Electron i React Native to dwie najbardziej znane nazwy w tej kategorii, inne rozwiązania, takie jak Expo i Capacitor, również zaczynają budzić emocje.

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: Best Of JS

Best Of JS tracks GitHub stats about virtually every major JavaScript project, and it has been an invaluable resource for helping us decide what to include in the survey!

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Sacha Greif

Creator of the State of JS survey

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia
Procent ukończenia: 1.3% (313)
Procent ukończenia: 1.3% (313)

Inne narzędzia w tej kategorii (pole wolne).

W skali od jednego (bardzo niezadowolony) do pięciu (bardzo zadowolony), jak bardzo zadowoleni z obecnego ogólnego stanu tej kategorii są programiści?

Polecane Źródła

Kadi Kraman

React Native, v2

Leverage your JavaScript and React skills for mobile iOS and Android platforms using React Native.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.