[pl-PL] general.skip_to_content

Odmiany JavaScript

Trend „wariantów” JavaScript, które kompilują się do standardowego kodu, rozpoczął się wiele lat temu od CoffeeScript, ale teraz jest już jasne, że TypeScript jest niekwestionowanym liderem w tej kategorii.

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
💡

Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia
Procent ukończenia: 2.4% (577)
Procent ukończenia: 2.4% (577)

Inne narzędzia w tej kategorii (pole wolne).

W skali od jednego (bardzo niezadowolony) do pięciu (bardzo zadowolony), jak bardzo zadowoleni z obecnego ogólnego stanu tej kategorii są programiści?

Polecane Źródła

Complete Intro to React, v5

Much more than an intro, you’ll start from the ground up, getting all the way to using the latest features in React, including hooks, effects, context, and portals.

React For Beginners

Upgrade your JavaScript skills to learn React.js in just a couple of afternoons.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.