[pl-PL] general.skip_to_content

Frameworki Front-endowe

Jak zwykle React i Vue na prowadzeniu, ale Svelte szybko staje się bardzo poważnym pretendentem do czołówki.

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
💡

Diagram rankingów można przełączać między satysfakcją, zainteresowaniem, użytkowaniem i znajomością, aby uzyskać pełniejszy obraz rankingów danej kategorii.

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia
Procent ukończenia: 3.2% (763)
Procent ukończenia: 3.2% (763)

Inne narzędzia w tej kategorii (pole wolne).

W skali od jednego (bardzo niezadowolony) do pięciu (bardzo zadowolony), jak bardzo zadowoleni z obecnego ogólnego stanu tej kategorii są programiści?

Polecane Źródła

Introduction to Vue 3

Get started quickly with the Vue.js JavaScript framework. You’ll learn how to build reusable components and make them flexible with props, lifecycles, and slots.
Rich Harris

Svelte

This course is the definitive introduction to the Svelte framework. You’ll learn how Svelte works, write svelte components, and take a tour through the entire Svelte API.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.