[pl-PL] general.skip_to_content

Narzędzia Buildujące

Gdy wydawało się, że dominacja webpacka rozstrzygnęła debatę, scena narzędzi do budowania ponownie eksplodowała nowymi uczestnikami, takimi jak Snowpack i esbuild, co doprowadziło nas do oddania im własnej sekcji po raz pierwszy od 2017 roku.

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: Volta

Volta helps manage your entire JavaScript toolchain – think nvm, but it also helps you and your team stay on the same versions of Node, npm, CLI tools, etc. I love it because it's so darn nice to use, and is pioneering the use of Rust to build speedy tools for JS.

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Tom Dale

JavaScript Thinkfluencer

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia
Procent ukończenia: 1.6% (385)
Procent ukończenia: 1.6% (385)

Inne narzędzia w tej kategorii (pole wolne).

W skali od jednego (bardzo niezadowolony) do pięciu (bardzo zadowolony), jak bardzo zadowoleni z obecnego ogólnego stanu tej kategorii są programiści?

Polecane Źródła

JavaScript and TypeScript Monorepos

You'll get hands-on experience with best-in-class tools designed to keep the workflows for even complex projects simple!
Sean Larkin

Learn Webpack

Webpack enables you to integrate your favorite tools and take control of how you deliver your JavaScript, CSS, and more!​
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.