[pl-PL] general.skip_to_content

Frameworki Back-endowe

Przestrzeń back-endu jest nadal bardzo podzielona, ale Express wyróżnia się jako jedno z dominujących narzędzi, podczas gdy Next.js utrzymuje wysoki współczynnik satysfakcji.

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: Remix

Remix to nowe podejście do frameworków React, z naciskiem na stopniowe ulepszanie. Ujmuje platformę webową w sposób inny niż jakiekolwiek istniejące frameworki i jestem podekscytowany jego potencjałem.

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Kent C. Dodds

Improving the world with quality software

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia
Procent ukończenia: 2.8% (659)
Procent ukończenia: 2.8% (659)

Inne narzędzia w tej kategorii (pole wolne).

W skali od jednego (bardzo niezadowolony) do pięciu (bardzo zadowolony), jak bardzo zadowoleni z obecnego ogólnego stanu tej kategorii są programiści?

Polecane Źródła

Introduction to Next.js

In this course, you'll learn server-side rendering, static site generation, data fetching, build API endpoints, creating pages with the file system, add CSS modules inside of Next.js, and much more!

Master Gatsby

Learn to build & style websites with Gatsby, React.js and friends.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.