[pl-PL] general.skip_to_content

Źródła

Poniżej wymieniono wiele wspaniałych zasobów. Jesteśmy pewni, że znajdziesz co najmniej kilka nowych blogów lub podcastów do śledzenia!

Blogi i Magazyny
Procent ukończenia: 78.7% (18696)
Procent ukończenia: 78.7% (18696)

Jakie blogi/magazyny/itp. czytasz?

Inne Blogi i Magazyny
Procent ukończenia: 2.8% (677)
Procent ukończenia: 2.8% (677)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Strony i Kursy
Procent ukończenia: 86.5% (20561)
Procent ukończenia: 86.5% (20561)

Z jakich stron/kursów/itp. korzystasz?

Inne Stronyi Kursy
Procent ukończenia: 3.1% (748)
Procent ukończenia: 3.1% (748)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Podcasty
Procent ukończenia: 25% (5946)
Procent ukończenia: 25% (5946)

Jakich podcastów związanych z programowaniem słuchasz?

Inne Podcasty
Procent ukończenia: 1.9% (442)
Procent ukończenia: 1.9% (442)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Polecane Źródła

Fullstack Advanced React and GraphQL

This course is a start-to-finish way to learn Full Stack Advanced React, GraphQL, Node.js and friends.
Wes Bos

Learn Node

A premium training course to learn to build apps with Node.js, Express, MongoDB, and friends.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.