[pl-PL] general.skip_to_content

Inne Narzędzia

Inne narzędzia JavaScript.

Biblioteki
Procent ukończenia: 80.8% (19202)
Procent ukończenia: 80.8% (19202)

Z jakich bibliotek regularnie korzystasz?

Inne Biblioteki
Procent ukończenia: 5.7% (1365)
Procent ukończenia: 5.7% (1365)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Narzędzia
Procent ukończenia: 88.3% (20974)
Procent ukończenia: 88.3% (20974)

Z jakich narzędzi regularnie korzystasz?

Inne Narzędzia
Procent ukończenia: 2.6% (626)
Procent ukończenia: 2.6% (626)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: ECMAScript Modules

Working with modules on the JavaScript ecosystem has been messy. ES2020 came with ES Modules to end that. Even it's stable on Node.js. Yei!

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Miguel Ángel Durán

Lead Frontend @ Adevinta & Content Creator

Runtime-y JavaScript
Procent ukończenia: 87.3% (20744)
Procent ukończenia: 87.3% (20744)

Z jakich silników/runtime-ów/środowisk wykonawczych regularnie korzystasz?

Inne Runtime-y
Procent ukończenia: 0.4% (105)
Procent ukończenia: 0.4% (105)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Edytory Tekstu
Procent ukończenia: 88.4% (21013)
Procent ukończenia: 88.4% (21013)

Z jakich edytorów tekstu regularnie korzystasz?

Inne Edytory Tekstu
Procent ukończenia: 3.8% (900)
Procent ukończenia: 3.8% (900)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Przeglądarki
Procent ukończenia: 88.7% (21074)
Procent ukończenia: 88.7% (21074)

W jakich przeglądarkach pracujesz głównie podczas początkowego programowania?

Inne Przeglądarki
Procent ukończenia: 1.2% (278)
Procent ukończenia: 1.2% (278)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Języki Inne Niż JavaScript
Procent ukończenia: 68.9% (16369)
Procent ukończenia: 68.9% (16369)

Z jakich innych języków programowania korzystasz?

Inne Języki
Procent ukończenia: 4% (950)
Procent ukończenia: 4% (950)

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Polecane Źródła

Enhance your App with Rich Editing Capabilities from Froala

Add simple yet smart editing capabilities into your Apps using the WYSIWYG HTML Froala Editor.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.