Inne Narzędzia

Inne narzędzia JavaScript.

Procent
Liczba

Z jakich bibliotek regularnie korzystasz?

Procent
Liczba

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Procent
Liczba

Z jakich narzędzi regularnie korzystasz?

Procent
Liczba

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: ECMAScript Modules

Working with modules on the JavaScript ecosystem has been messy. ES2020 came with ES Modules to end that. Even it's stable on Node.js. Yei!

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Miguel Ángel Durán

Lead Frontend @ Adevinta & Content Creator
Procent
Liczba

Z jakich silników/runtime-ów/środowisk wykonawczych regularnie korzystasz?

Procent
Liczba

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Procent
Liczba

Z jakich edytorów tekstu regularnie korzystasz?

Procent
Liczba

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Procent
Liczba

W jakich przeglądarkach pracujesz głównie podczas początkowego programowania?

Procent
Liczba

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Języki Inne Niż JavaScript
Procent ukończenia: 68.9% (16369)
Procent ukończenia: 68.9% (16369)

Procent
Liczba

Z jakich innych języków programowania korzystasz?

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Polecane Źródła

Enhance your App with Rich Editing Capabilities from Froala

Add simple yet smart editing capabilities into your Apps using the WYSIWYG HTML Froala Editor.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.