[pl-PL] general.skip_to_content

Opinie

Chociaż ogólnie rzecz biorąc, w krainie JavaScript wszystko wygląda dobrze, wydaje się, że nastąpił niewielki spadek po pozytywnym szczycie w 2018. Czy ten trend się utrzyma? Odwiedź nas w przyszłym roku, aby się dowiedzieć!

JavaScript idzie w dobrym kierunku
Procent ukończenia: 86.9% (20640)
Procent ukończenia: 86.9% (20640)

Bardzo się zgadzam
Zgadzam się
Nie mam opini
Nie zgadzam się
Bardzo się nie zgadzam

Tworzenie aplikacji JavaScript jest obecnie zbyt skomplikowane
Procent ukończenia: 87.6% (20813)
Procent ukończenia: 87.6% (20813)

Bardzo się zgadzam
Zgadzam się
Nie mam opini
Nie zgadzam się
Bardzo się nie zgadzam

JavaScript jest nadużywany w Internecie
Procent ukończenia: 87.6% (20828)
Procent ukończenia: 87.6% (20828)

Bardzo się zgadzam
Zgadzam się
Nie mam opini
Nie zgadzam się
Bardzo się nie zgadzam
Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: Ben Hong

Ben is one of the most generous people in the JS community. He's active in open source (on the Vue core team), consistently makes useful content for developers to learn, and is very giving with his time.

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Cassidy Williams

Principal Developer Experience Engineer at Netlify

Lubię tworzyć aplikacje JavaScript
Procent ukończenia: 87.7% (20852)
Procent ukończenia: 87.7% (20852)

Bardzo się zgadzam
Zgadzam się
Nie mam opini
Nie zgadzam się
Bardzo się nie zgadzam

Chciałbym, aby JavaScript był moim głównym językiem programowania
Procent ukończenia: 87.8% (20870)
Procent ukończenia: 87.8% (20870)

Bardzo się zgadzam
Zgadzam się
Nie mam opini
Nie zgadzam się
Bardzo się nie zgadzam

Ekosystem JavaScript zmienia się zbyt szybko
Procent ukończenia: 87.8% (20874)
Procent ukończenia: 87.8% (20874)

Bardzo się zgadzam
Zgadzam się
Nie mam opini
Nie zgadzam się
Bardzo się nie zgadzam

Jak bardzo jesteś zadowolony z ogólnego stanu technologii web-owych?

Czego Twoim zdaniem obecnie brakuje w JavaScript?
Procent ukończenia: 7.9% (1883)
Procent ukończenia: 7.9% (1883)

Polecane Źródła

TypeScript 3 Fundamentals, v2

Learn key Typescript features such as typing variables and function signatures, abstract classes, interfaces, enums and more.

React For Beginners

Upgrade your JavaScript skills to learn React.js in just a couple of afternoons.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.