[pl-PL] general.skip_to_content

Składnia

Gramatyka JavaScript-u.

2019

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem
💡

Przycisk Eksport na górze każdego bloku pozwala uzyskać surowe dane JSON dla wszystkich diagramów lub zapytanie GraphQL, którego możesz użyć w naszym publicznym API.

2019

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

2019

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem
Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: A11y Coffee

To fantastyczne źródło wprowadzające do nauki o accessibility! Wybrałem je, ponieważ naszym zadaniem jako programistów JS jest upewnienie się, że strony, które tworzymy, są dostępne dla wszystkich, nie tylko dla widzących użytkowników klawiatury i myszy.

Poprosiliśmy członków społeczności JavaScript o ich “wybór roku”

Josh W. Comeau

Software-engineer-turned-educator

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

Polecane Źródła

Professional JavaScript Learning Path

From JavaScript foundations, all the way to Hardcore Functional JavaScript, find out how far you can go with your JavaScript abilities in this comprehensive learning path.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.