[pl-PL] general.skip_to_content

Awards

Things that stood out this year.

Najbardziej Przyswojona Technologia

Przyznawane dla technologii z największym wzrostem rok-do-roku w odpowiedzi "użyłbym ponownie".

TypeScript był już popularny i wygląda na to, że w przyszłości stanie się jeszcze bardziej wszechobecny.

Drugie Miejsca

2. Next.js: +11.5%
3. Cypress: +10.1%

Największe Zadowolenie

Przyznawane technologii, która ma największy odsetek zadowolonych użytkowników.

Z niebotycznym współczynnikiem zadowolenia 97%, Testing Library jest najbardziej lubianym narzędziem w 2020 roku.

Drugie Miejsca

2. Jest: 96%
3. GraphQL: 94%

Największe Zainteresowanie

Przyznawane technologii, której nauką programiści są najbardziej zainteresowani, po tym jak się o niej dowiedzą.

GraphQL jest nadal tą rzeczą, o której programiści chcą dowiedzieć się więcej, gdy tylko znajdą na to czas.

Drugie Miejsca

2. Jest: 83%
3. Snowpack: 81%

Najwięcej Wpisów

Przyznawane pozycji, która była najczęściej dopisywana ręcznie

People are always passionate about text editors, and with 134 mentions IntelliJ IDEA wins the award for the most write-in answers.

Drugie Miejsca

2. Adonis: 117
3. Vite: 85