[gl-ES] general.skip_to_content

Apóia a enquisa e loce ben no proceso!

Actualizamola 👕 camieta do Estado de JavaScript 👕 do ano pasado có novo panorama deste ano!

A camiseta inclúe unha "táboa periódica de JavaScript" na que aparecen as librarías máis populares agrupadas por categoría, xunto coa cantidade de estrelas en GitHub (expresado en miles)

Esta camiseta é unha boa maneira de familiarizarte có ecosistema de JavaScript e pode que ata unha forma de establecer unha conversación con outros desenvolvedores de JavaScript!

Camiseta
Camiseta
Camiseta

Sobre a camiseta

A impresión e o envío é xestionado por Cotton Bureau. O deseño imprimiuse nunha tea premium super suave.

¡Consíguea!$29 USD + envío