[gl-ES] general.skip_to_content

Testing

O ecosistema do testing segue enriquecendose, con novos contendentes coma Testing Library e Playwright, ambos alcanzando altas puntuacións no índice de satisfacción.

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total
Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miña selección 2020RedwoodJS

RedwoodJS e frameworks semellantes están empezando a cambiar o noso concepto de desenvolvemento. Trae a facilidade de Ruby on Rails ao ecosistema de front.

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Tracy Lee

This Dot Labs, GDE, MVP

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 1.7% (403)
Porcentaxe completado: 1.7% (403)

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

WebTestIt - a Free Tool for Creating UI Tests for Web Applications

WebTestIt lets developers build reliable and efficient UI web tests for Selenium and Protractor. Check it out.

JavaScript and TypeScript Monorepos

You'll get hands-on experience with best-in-class tools designed to keep the workflows for even complex projects simple!
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.