[gl-ES] general.skip_to_content

Móbiles e Escritorio

JavaScript xa non é só para o navegador, e mentres Electron e React Native son os dous nomes máis coñecidos da categoría, outras solucións coma Expo e Capacitor están empezando a levantar onda.

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total
Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miña selección 2020Best Of JS

Best Of JS segue as estatísticas en GitHub sobre virtualmente todos os proxectos importantes en JavaSCript, e foi un incalculable recurso axudándonos a decidir que incluir na enquisa!

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Sacha Greif

Creador da enquisa sobre o Estado de JS

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 1.3% (313)
Porcentaxe completado: 1.3% (313)

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

Kadi Kraman

React Native, v2

Leverage your JavaScript and React skills for mobile iOS and Android platforms using React Native.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.