[gl-ES] general.skip_to_content

Sabores de JavaScript

A tedencia dos "sabores" de JavaScript empezaron xa fai anos con CoffeScript, pero está claro que a día de hoxe TypeScript é lider nesa categoría.

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total
💡

Podes premer no nome de calquera tecnoloxía para obter detalles adicionais e unha vista máis fonda dos seus datos.

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 2.4% (577)
Porcentaxe completado: 2.4% (577)

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

Complete Intro to React, v5

Much more than an intro, you’ll start from the ground up, getting all the way to using the latest features in React, including hooks, effects, context, and portals.

React For Beginners

Upgrade your JavaScript skills to learn React.js in just a couple of afternoons.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.