[gl-ES] general.skip_to_content

Front-end Frameworks

Como xa estamos acostumados React e Vue lideran a gráfica, pero Svelte se está establecendo rápidamente coma un serio pretendente á coroa do front-end.

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total
💡

A gráfica de Rankings cambia entre satisfacción, interese, uso e relevancia para dar unha visión máis completa dos rankings dunha categoría.

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 3.2% (763)
Porcentaxe completado: 3.2% (763)

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

Introduction to Vue 3

Get started quickly with the Vue.js JavaScript framework. You’ll learn how to build reusable components and make them flexible with props, lifecycles, and slots.
Rich Harris

Svelte

This course is the definitive introduction to the Svelte framework. You’ll learn how Svelte works, write svelte components, and take a tour through the entire Svelte API.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.