[gl-ES] general.skip_to_content

Ferramentas de Construción

Xusto cando parecía que o dominio de webpack resolvera o debate, a escea das ferramentas de construción volveu a explotar con novas incorporacións coma Snowpack e esbuild, o que non acontecía dende 2017.

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total
Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miña selección 2020Volta

Volta axuda a xestionar toda a túa cadea de JavaScript - pensa en nvm, pero que ademáis te axuda a ti e ao teu equipo a manter a mesma versión de Node, npm, CLI, etc. Góstame porque é tan agradable de usar, e é pioneira no uso de Rust para construir ferramentas rápidas para JS.

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Tom Dale

JavaScript Thinkfluencer

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 1.6% (385)
Porcentaxe completado: 1.6% (385)

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

JavaScript and TypeScript Monorepos

You'll get hands-on experience with best-in-class tools designed to keep the workflows for even complex projects simple!
Sean Larkin

Learn Webpack

Webpack enables you to integrate your favorite tools and take control of how you deliver your JavaScript, CSS, and more!​
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.