[gl-ES] general.skip_to_content

Back-end Frameworks

O espazo back-end está inda moi fragmentado, pero Express destaca coma ferramenta dominante, mentres Next.js manten o seu alto grao de satisfacción.

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total
Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miña selección 2020Remix

Remix é unha aproximación diferente aos frameworks de React cun énfasis na mellora progresiva. Interioriza a plataforma web dun xeito que ningún outro framework fai e estou emocionado co seu potencial.

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Kent C. Dodds

Mellorando o mundo con software de calidade

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 2.8% (659)
Porcentaxe completado: 2.8% (659)

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

Introduction to Next.js

In this course, you'll learn server-side rendering, static site generation, data fetching, build API endpoints, creating pages with the file system, add CSS modules inside of Next.js, and much more!

Master Gatsby

Learn to build & style websites with Gatsby, React.js and friends.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.