[gl-ES] general.skip_to_content

Outras ferramentas

Outras ferramentas JavaScript.

Librarías
Porcentaxe completado: 80.8% (19202)
Porcentaxe completado: 80.8% (19202)

Que librarías usas regularmente?

Outras Librarías
Porcentaxe completado: 5.7% (1365)
Porcentaxe completado: 5.7% (1365)

Outras Respostas (eido libre).

Utilidades
Porcentaxe completado: 88.3% (20974)
Porcentaxe completado: 88.3% (20974)

Que librarías de utilidades usas habitualmente?

Outras Utilidades
Porcentaxe completado: 2.6% (626)
Porcentaxe completado: 2.6% (626)

Outras respostas (eido para texto libre).

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miña selección 2020ECMAScript Modules

Traballar con módulos no ecosistema JavaScript resultou desordeado. ES2020 ven con ES Modules para acabar con iso. Incluso é estable en Node.ja Ei!

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miguel Ángel Durán

Lider Frontend @ Adevinta & Creador de contido

JavaScript Runtimes
Porcentaxe completado: 87.3% (20744)
Porcentaxe completado: 87.3% (20744)

Que motores/runtimes/entornos de execución usas con regularidade?

Outros Runtimes
Porcentaxe completado: 0.4% (105)
Porcentaxe completado: 0.4% (105)

Outras respostas (eidos de texto libre).

Editores de Texto
Porcentaxe completado: 88.4% (21013)
Porcentaxe completado: 88.4% (21013)

Que editor(es) de texto usas habitualmente?

Outros Editores de Texto
Porcentaxe completado: 3.8% (900)
Porcentaxe completado: 3.8% (900)

Outras respostas (eido para texto libre).

Navegadores
Porcentaxe completado: 88.7% (21074)
Porcentaxe completado: 88.7% (21074)

Con que navegador(es) traballas principalmente durante o desenvolvemento inicial?

Outros Navegadores
Porcentaxe completado: 1.2% (278)
Porcentaxe completado: 1.2% (278)

Outras respostas (eido para texto libre).

Outras Linguaxes (non relacionadas con JavaScript)
Porcentaxe completado: 68.9% (16369)
Porcentaxe completado: 68.9% (16369)

Que outras linguaxes de programación empregas?

Outras Linguaxes
Porcentaxe completado: 4% (950)
Porcentaxe completado: 4% (950)

Outras respostas (eido para texto libre).

Recursos Recomendados

Enhance your App with Rich Editing Capabilities from Froala

Add simple yet smart editing capabilities into your Apps using the WYSIWYG HTML Froala Editor.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.