[gl-ES] general.skip_to_content

Opinións

Mentres xeralmente todo pinta ben no país de JavaScript, parece que hai un pouco menos de positividade que cuando se alcanzou o punto máis alxido alá por 2018. Persistirá a tendencia? Visitanos o ano que ven para descubrilo!

JavaScript móvese na dirección axeitada
Porcentaxe completado: 86.9% (20640)
Porcentaxe completado: 86.9% (20640)

Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

Construir aplicacións con JavaScript é demasiado complicado agora mesmo
Porcentaxe completado: 87.6% (20813)
Porcentaxe completado: 87.6% (20813)

Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

JavaScript se usa demasiado online
Porcentaxe completado: 87.6% (20828)
Porcentaxe completado: 87.6% (20828)

Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo
Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miña selección 2020Ben Hong

Ben é unha das persoas máis xenerosas da comunidade de JS. Está activo en código aberto (no equipo principal de Vue), crea contido de forma consistente para que aprendan os desenvolvedores, e é xeneroso con seu tempo.

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Cassidy Williams

Principal Developer Experience Engineer en Netlify

Disfruto construindo aplicacións con JavaScript
Porcentaxe completado: 87.7% (20852)
Porcentaxe completado: 87.7% (20852)

Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

Me gustaría que JavaScript fose a miña linguaxe de programación principal
Porcentaxe completado: 87.8% (20870)
Porcentaxe completado: 87.8% (20870)

Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

O ecosistema de JavaScript cambia demasiado rápido
Porcentaxe completado: 87.8% (20874)
Porcentaxe completado: 87.8% (20874)

Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

Como de satisfeito estás có estado xeral das tecnoloxías web?

Como de satisfeito estás có estado xeral de JavaScript?

What do you feel is currently missing from JavaScript?
Porcentaxe completado: 7.9% (1883)
Porcentaxe completado: 7.9% (1883)

Cousas que gostarías de ver en JavaScript algún día

Recursos Recomendados

TypeScript 3 Fundamentals, v2

Learn key Typescript features such as typing variables and function signatures, abstract classes, interfaces, enums and more.

React For Beginners

Upgrade your JavaScript skills to learn React.js in just a couple of afternoons.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.