[gl-ES] general.skip_to_content

Outras Características

Outras tecnoloxías e patróns.

Progressive Web Apps
Porcentaxe completado: 91.5% (21743)
Porcentaxe completado: 91.5% (21743)

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

WebAssembly (WASM)
Porcentaxe completado: 92% (21871)
Porcentaxe completado: 92% (21871)

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Recursos Recomendados

Exploring Service Workers

PWAs represent the dream of web apps getting all the same capabilities, and performance, of native apps.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.