[gl-ES] general.skip_to_content

Linguaxe

O vocabulario de JavaScript.

Proxies
Porcentaxe completado: 93.7% (22279)
Porcentaxe completado: 93.7% (22279)

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso
💡

Xa que tódalas preguntas son opcionais, algunhas delas teñen menos respostas ca outras. O indicador de completado () che di canta xente as respondeu.

Async/Await
Porcentaxe completado: 94% (22333)
Porcentaxe completado: 94% (22333)

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso
Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Miña selección 2020Changesets

Automatiza a publicación con npm coa habilidade de vincular notas en Markdown a cada cambio. Os changesets teñen mellorado a calidade das nosas notas de lanzamento de novas versións e o control de versións este ano.

Pedimoslles a membros da comunidade de JavaScript que compartan as súas “eleccións do ano”

Mark Dalgleish

Co-creador de CSS Modules, creador de Playroom

Promises
Porcentaxe completado: 93.9% (22312)
Porcentaxe completado: 93.9% (22312)

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Decorators
Porcentaxe completado: 94.2% (22386)
Porcentaxe completado: 94.2% (22386)

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Promise.allSettled()
Porcentaxe completado: 94.3% (22399)
Porcentaxe completado: 94.3% (22399)

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Dynamic Import
Porcentaxe completado: 94.5% (22459)
Porcentaxe completado: 94.5% (22459)

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Recursos Recomendados

Professional JavaScript Learning Path

From JavaScript foundations, all the way to Hardcore Functional JavaScript, find out how far you can go with your JavaScript abilities in this comprehensive learning path.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.