[gl-ES] general.skip_to_content

Características

Mentres a maioría de profesionais consultados conocían a maioría das novidades de JavaScript mencionadas na enquisa, algúns deles non as usaran.

Este gráfico representa os diferentes graos de adopción para tódalas características, afatadas por categoría.

O tamaño do cerco exterior representa o número total de usuarios que coñece a característica, mentras que o cerco interior representa a aqueles que a están usando.

Pasa por cada nodo có rato para ver información detallada xunto cunha capa representando o número total de enquisados.

O coñezo
O usei

De todas as características mencionadas na enquisa, cantas coñecía o enquisado?