[ca-ES] general.skip_to_content

Testeig

L'ecosistema de test segueix enriquint-se, amb nous candidats com Testing Library i Playwright, ambdós obtenint una puntuació alta en l'índex de satisfacció.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total
Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: RedwoodJS

RedwoodJS and frameworks like it are starting to change how we think about development. It’s bringing the ease of Ruby on Rails to the front-end ecosystem.

Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Tracy Lee

This Dot Labs, GDE, MVP

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?

Recursos recomanats

WebTestIt - a Free Tool for Creating UI Tests for Web Applications

WebTestIt lets developers build reliable and efficient UI web tests for Selenium and Protractor. Check it out.

JavaScript and TypeScript Monorepos

You'll get hands-on experience with best-in-class tools designed to keep the workflows for even complex projects simple!
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.