[ca-ES] general.skip_to_content

Mòbil i escriptori

JavaScript no és només pels navegadors, i si bé Electron i React Native són els dos noms més coneguts d'aquesta categoria, altres solucions com Expo i Capacitor també estan començant a fer soroll.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total
Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: Best Of JS

Best Of JS tracks GitHub stats about virtually every major JavaScript project, and it has been an invaluable resource for helping us decide what to include in the survey!

Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Sacha Greif

Creator of the State of JS survey

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?

Recursos recomanats

Kadi Kraman

React Native, v2

Leverage your JavaScript and React skills for mobile iOS and Android platforms using React Native.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.