[ca-ES] general.skip_to_content

Frameworks front-end

Com és habitual, React i Vue lideren el grup, però Svelte s'està establint ràpidament com a un aspirant estable per aconseguir escalar posicions en el món front-end.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total
💡

El gràfic de Rànquings es pot alternar entre satisfacció, interès, ús i consciència per donar-te una imatge més completa del rànquing d'una categoria.

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?

Recursos recomanats

Introduction to Vue 3

Get started quickly with the Vue.js JavaScript framework. You’ll learn how to build reusable components and make them flexible with props, lifecycles, and slots.
Rich Harris

Svelte

This course is the definitive introduction to the Svelte framework. You’ll learn how Svelte works, write svelte components, and take a tour through the entire Svelte API.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.