[ca-ES] general.skip_to_content

Eines de Build

Just quan semblava que el domini de webpack havia resolt el debat, el marc d'eines de build ha tornat a explotar amb nous candidats com Snowpack i esbuild, portant-nos a dedicar-los una secció sencera per primer cop des de 2017.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total
Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: Volta

Volta helps manage your entire JavaScript toolchain – think nvm, but it also helps you and your team stay on the same versions of Node, npm, CLI tools, etc. I love it because it's so darn nice to use, and is pioneering the use of Rust to build speedy tools for JS.

Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Tom Dale

JavaScript Thinkfluencer

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?

Recursos recomanats

JavaScript and TypeScript Monorepos

You'll get hands-on experience with best-in-class tools designed to keep the workflows for even complex projects simple!
Sean Larkin

Learn Webpack

Webpack enables you to integrate your favorite tools and take control of how you deliver your JavaScript, CSS, and more!​
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.