[ca-ES] general.skip_to_content

Frameworks back-end

L'espai back-end encara és molt fragmentat, però Express destaca com l'eina dominant, mentre que Next.js manté el seu alt nivell de satisfacció.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total
Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: Remix

Remix is a different approach to React frameworks with an emphasis on progressive enhancement. It embraces the web platform in a way that no existing frameworks do and I'm excited by its potential.

Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Kent C. Dodds

Improving the world with quality software

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?

Recursos recomanats

Introduction to Next.js

In this course, you'll learn server-side rendering, static site generation, data fetching, build API endpoints, creating pages with the file system, add CSS modules inside of Next.js, and much more!

Master Gatsby

Learn to build & style websites with Gatsby, React.js and friends.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.