Altres eines

Altres eines de JavaScript.

Quines llibreries utilitzes habitualment?

Altres respostes (camp lliure).

Quines utilitats o eines utilitzes habitualment?

Altres respostes (camp lliure).

Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: ECMAScript Modules

Working with modules on the JavaScript ecosystem has been messy. ES2020 came with ES Modules to end that. Even it's stable on Node.js. Yei!

Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Miguel Ángel Durán

Lead Frontend @ Adevinta & Content Creator
Percentatges
Quantitat

Quins motors/runtimes/entorns d'execució utilitzes regularment?

Altres respostes (camp lliure).

Percentatges
Quantitat

Quins editors de text utilitzes habitualment?

Percentatges
Quantitat

Altres respostes (camp lliure).

Quins navegadors utilitzes principalment durant el desenvolupament inicial?

Altres respostes (camp lliure).

Altres llenguatges (que no siguin JavaScript)
Percentatge completat: 68.9% (16369)
Percentatge completat: 68.9% (16369)

Percentatges
Quantitat

Quins altres llenguatges de programació utilitzes?

Altres respostes (camp lliure).

Recursos recomanats

Enhance your App with Rich Editing Capabilities from Froala

Add simple yet smart editing capabilities into your Apps using the WYSIWYG HTML Froala Editor.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.