[ca-ES] general.skip_to_content

Opinions

Tot i que les coses es veuen generalment bé al terreny de JavaScript, sembla que hi ha certa desacceleració de la positivitat de 2018. Persistirà aquesta tendència? Atén al proper any per descobrir-ho!

JavaScript està avançant cap a la direcció correcta
Percentatge completat: 86.9% (20640)
Percentatge completat: 86.9% (20640)

Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

Escriure aplicacions en JavaScript és massa complex ara mateix
Percentatge completat: 87.6% (20813)
Percentatge completat: 87.6% (20813)

Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

JavaScript s'utilitza en excés online
Percentatge completat: 87.6% (20828)
Percentatge completat: 87.6% (20828)

Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord
Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: Ben Hong

Ben is one of the most generous people in the JS community. He's active in open source (on the Vue core team), consistently makes useful content for developers to learn, and is very giving with his time.

Hem demanat a membres de la comunitat de JavaScript que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Cassidy Williams

Principal Developer Experience Engineer at Netlify

Gaudeixo escrivint aplicacions en JavaScript
Percentatge completat: 87.7% (20852)
Percentatge completat: 87.7% (20852)

Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

M'agradaria que JavaScript fos el meu llenguatge de programació principal
Percentatge completat: 87.8% (20870)
Percentatge completat: 87.8% (20870)

Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

L'ecosistema de JavaScript està canviant massa ràpidament
Percentatge completat: 87.8% (20874)
Percentatge completat: 87.8% (20874)

Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

Què creus que li falta actualment a JavaScript?
Percentatge completat: 7.9% (1883)
Percentatge completat: 7.9% (1883)

Recursos recomanats

TypeScript 3 Fundamentals, v2

Learn key Typescript features such as typing variables and function signatures, abstract classes, interfaces, enums and more.

React For Beginners

Upgrade your JavaScript skills to learn React.js in just a couple of afternoons.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.