[ca-ES] general.skip_to_content

Altres característiques

Altres tecnologies i patrons.

2019

2020

Ho he usat
Ho conec
No n'he sentit a parlar mai

2019

2020

Ho he usat
Ho conec
No n'he sentit a parlar mai

Recursos recomanats

Exploring Service Workers

PWAs represent the dream of web apps getting all the same capabilities, and performance, of native apps.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.