[ca-ES] general.skip_to_content

Premis

Coses destacables d'aquest any.

Tecnologia més adoptada

Atorgat a la tecnologia amb la progressió més gran de "ho tornaria a usar" any rere any.

TypeScript ja era popular, i amb un creixement d'ús del +14.7% sembla que tendeix a ser més omnipresent en el futur.

Finalistes

2. Next.js: +11.5%
3. Cypress: +10.1%

Satisfacció més alta

Atorgat a la tecnologia amb el percentatge més alt d'usuaris satisfets.

Amb una qualificació de satisfacció màxima de 97%, Testing Library és l'eina més estimada de 2020.

Finalistes

2. Jest: 96%
3. GraphQL: 94%

Interès més alt

Atorgat a la tecnologia que més interès desperta per ser apresa un cop se'n té el coneixement.

GraphQL segueix sent l'única cosa que els desenvolupadors volen aprendre, sempre i quan puguin trobar el temps per fer-ho.

Finalistes

2. Jest: 83%
3. Snowpack: 81%

Major respostes escrites

Atorgat a l'element amb el major nombre de respostes escrites

People are always passionate about text editors, and with 134 mentions IntelliJ IDEA wins the award for the most write-in answers.

Finalistes

2. Adonis: 117
3. Vite: 85